Een kijk-je naar binnen


Kijk jij wel eens echt naar jezelf, naar wie je bent, wat je voelt en waarom je bepaalde dingen doet zoals je die doet?

Een kijkje naar binnen kan nieuwe inzichten opleveren waarmee je weer verder kunt en die jou nieuw perspectief bieden.

 

Naar binnen kijken kan lastig of spannend zijn. Ondanks dat het moeilijk is, kan de behoefte groeien om pas op de plaats te maken en stil te staan bij wat jou bezighoudt, wie jij nu bent en waar je in het leven staat.

De dagelijkse beslommeringen kunnen je echter zo in beslag nemen, dat je er niet aan toekomt om met iemand erover te praten. Je vindt de dingen die jou bezighouden niet belangrijk genoeg om te delen met anderen, of te spannend. Het vraagt namelijk aandacht en moed om bewust bij jezelf stil te staan.

Misschien heb je het gevoel dat je er anderen mee belast en zou liever met een onafhankelijk, neutraal persoon je zieleroerselen willen delen. 

 

Graag ondersteun ik je daar dan bij, om met afstand naar jezelf te kijken.

Gewoon in een gesprek, waar je kunt en mag vertellen hoe het wérkelijk met je gaat.

Een gesprek waarin je jouw gedachten, gedrag en gevoelens helderder kunt krijgen.

Waar er volle aandacht voor jou is en je geen rekening hoeft te houden met hoe je verhaal over komt op de ander.

 

In een paar gesprekken staan we samen stil bij hetgeen jou bezighoudt en bezielt. 

De balans tussen voelen - denken - doen is hierbij een constant aandachtspunt.

Naast het gesprek is het soms wenselijk en mogelijk om andere verscheidene werkvormen ( haptonomische interventies, gevoelswereldspel, kernkwaliteiten, omdenken, visualisatie) te gebruiken, waarbij we samen onderzoeken wat jouw behoefte is.

 

Mijn werkwijze is gestoeld op het affectief stimuleren en ondersteunen van bewustwording, waarbij ik duidelijkheid en confrontatie niet uit de weg ga. Uiteraard maak ik hierbij gebruik van mijn kennis, kunde en jarenlange ervaring en als haptotherapeut en coach.

Ruimte, beweging en relatie (hoeveel ruimte heb je, hoe beweeg je je en wat doet het contact met de ander met jou) is de haptonomische achtergrond die ik altijd meeneem in de ondersteuning.

Daarnaast kenmerkt mijn persoonlijkheid zich door rust, eerlijkheid, betrokkenheid en humor. 

 

Voor ondersteuning bij dit kijkje naar binnen, advisering bij zelfontwikkeling en inspiratie kun je terecht bij Coaching en Counseling F.M. Schraeder.

 

 

Nb. Je hebt en houdt zelf de verantwoordelijkheid voor jouw proces.

Mocht er specialistiche hulp, meer tijd / verdieping wenselijk blijken, dan verwijs ik je naar mogelijk passende hulpverlening en/of huisarts.