AANBOD

Allereerst vindt er een aanmeldingsgesprek plaats waarin we gezamelijk tot een keus komen welke begeleidingsvorm het meest passend voor je is.

 

BEWUSTWORDING

De rode draad in de verscheidene begeleidingsvormen is bewustwording. Bewust stil staan en ervaren wat je gevoel is in verscheidene situaties.

Verschillende levensfases en situaties vragen verschillende manieren van benadering. Soms zijn de situaties zo nieuw dat je nog niet weet hoe je je voelt, wat je ervan denkt en hoe je zou kunnen handelen, kortom hoe je te bewegen. Je kunt terugvallen op oude patronen, die je echter niet altijd de mogelijkheid bieden om verder te groeien.

Wanneer je ontwikkeling stagneert, ontplooi je niet meer verder en kun je uiteindelijk zelfs in de knoop raken. Je bent uit balans. Je ondervindt hinder, problemen. Je kunt je denken, doen en voelen niet meer als eenheid ervaren. Iets voelt niet goed, je zit niet lekker in je vel.

Het evenwicht tussen privé en werk is er niet (meer). Je bent niet tevreden over je leefsituatie, relatie, huidige dagbesteding, werk, werkomgeving en / of collega's. Je hebt behoefte aan verandering, beweging.

 

Ter bewustwording van jezelf, je huidige situatie, werk, je gevoel, je denken en je handelen kunnen gedurende het proces vragen aan de orde komen zoals:

- Wat beweegt / raakt mij, waardoor wordt ik bewogen / geraakt?
- Hoe reageer ik daarop? Wat denk ik? Wat voel / beleef ik daarbij? Laat ik dat zien, durf ik dat?

- Geef ik mijn grenzen aan? Hoe doe ik dat?
- Welke plek neem ik in, in de ruimte en tot anderen?

- Hoe verhoud ik mij tot anderen, maak ik contact of  niet?

- Ben ik op mijn plek binnen de relatie / werk?

- Wat doet het contact met die ander mij?

- Laat ik mezelf zien en horen? Hoe maak ik contact? Hoe presenteer ik mij?

- Hoe ervaar ik mijn werk, werkplek, collega's, hoe ervaren zij mij?

- Welke interesses en vaardigheden heb ik? Gebruik ik die en hoe? Wat mis ik, zou ik anders willen?

- Past dit bij hoe ik me voel, wat ik denk en hoe ik handel?

 

Om weer in beweging en balans te komen, of het evenwicht tussen privé en werk te hervinden, kun je onderzoeken welke mogelijkheden je hebt om je verder te ontwikkeling.

Hiervoor is het nodig stil te staan bij de situatie op dat moment. Voor de wijze waarop dat passend begeleid kan worden is er een verschillend aanbod.

In de HAPTOTHERAPEUTISCHE BEGELEIDING staan we stil bij je beleving van dat moment.
Ik begeleid je in je bewustwording over de beleving van jezelf en de omgeving, in relatie tot anderen.
Ik bied je situaties aan die je kunnen helpen tot nieuwe ontdekkingen te komen. De ervaring, het door ondervinding leren, kan tot verdere ontplooïng leiden. Daarbij kan meer bewustwording leiden tot het maken van een vertaling naar hetgeen dat op het specifieke leefgebied (privé of werk) speelt.

Dit doen we middels het gesprek, de positiebepaling en de aanraking. Hierdoor krijg je zicht op wat je nodig hebt; welke mogelijkheden jij hebt om in beweging te komen en stilaan weer tot groei te komen. Zie voor meer informatie klik hier

De LOOPBAANBEGELEIDING op basis van haptonomie is erop gericht om ook vanuit je gevoel een passende keuze te kunnen maken om je verder te kunnen ontwikkelen qua werk. Indien je niet tevreden bent over je huidige werk / dagbesteding / studie, werkomgeving en / of collega's.

Dit kunnen we doen op een zelfde wijze als de haptotherapie, waarbij 'werk' de rode draad is in het proces. T.a.v. deze loopbaanbegeleiding worden specifieke opdrachten gegeven gericht op verheldering van huidige situatie, voorkeuren dagbesteding, persoonsprofiel, kwaliteiten en vaardigheden, interesses.

Middelen waarmee we werken:

- haptotherapeutische fenomenen: positiebepaling en aanraking

- loopbaanbegeleidingsopdrachten op haptonomische basis: opdrachten ten behoeve van bewustwording;

- verschillende coachingsvormen: gesprek; schrijfopdrachten; doe opdrachten; verhelderingsoefeningen

- constellaties

- het gevoelswereldspel

Dezen kunnen je helpen meer inzicht te geven in je beleving in het algemeen en in de keuzes die je maakt t.a.v. verschillende leefgebieden en / of omtrent bepaalde levensthema's.