WAT IS HAPTOTHERAPIE EN VOOR WIE?

HAPTOTHERAPIE is de therapeutisch vorm van haptonomie.
HAPTONOMIE is de wetenschap van de tast, het gevoel, de gevoelsbeleving.

 

Ieder mens ontwikkelt zich gedurende het leven. Soms kom je echter in een situatie dat je niet meer verder kunt. Haptotherapie zou helpend kunnen zijn om vanuit je basis weer in beweging te kunnen komen.

Haptotherapie richt zich op de mensontwikkeling. Hoe heb je je tot dusver ontwikkeld en welke mogelijkheden heb je nog meer in huis. Het is géén probleemoplossende therapie.

Een probleem, zoals een psychische of lichamelijke klacht, is een uitingsvorm van een gestagneerde ontwikkeling. 

Tijdens de haptotherapie ga je samen met de therapeut  ontdekken, aftasten wat je voelt, beleeft in bepaalde situaties, hoe je daarmee omgaat en wat je nodig hebt om verder te komen.

 

WERKWIJZE 

De"haptotherapeut maakt tijdens de intake en de behandeling gebruik van drie communicatievormen:

het gesprek, de positiebepaling, de aanraking. 

In de intakefase maak je daar in drie sessies kennis mee.

Zo kun je ervaren wat haptotherapie is, duidelijker krijgen wat je hulpvraag is.

In de vierde sessie wordt samen met de haptotherapeut een behandelplan opgesteld met de doelen die je wilt bereiken. Dus wat je wilt ontwikkelen.

 

Tijdens het proces:

 • In het GESPREK maak je nader kennis, verduidelijk je je hulpvraag en verhelder je samen het probleem en wat je anders zou willen. Hierdoor krijg je zicht en meer inzicht op jezelf. Daarnaast kun je je hart luchten en een luisterend oor vinden voor de zaken die je bezig houden.
 • In de POSITIEBEPALING biedt de haptotherapeut je situaties aan waarin je ervaart hoe je op dat moment je voelt, handelt en denkt. Het is een manier om te ervaren hoe je reageert op de ander en de ruimte die je inneemt. Je krijgt zicht op wat je doet en laat, hoe je keuzes maakt. Je ontdekt wat je anders zou kunnen doen. Je krijgt zicht op hetgeen dat jou in beweging brengt. En zicht op wat jou eventueel (nog) weerhoudt om in beweging te kunnen komen.
 • In de AANRAKING biedt de haptotherapeut je de mogelijkheid aan te ervaren hoe je in je vel zit. Door het directe contact met de therapeut middels de bevestigende aanraking op je rug. De aanraking is namelijk de meest directe vorm van communiceren.  Middels het onderlinge contact kun je ontdekken dat je de signalen die je lichaam geeft passend kunt vertalen naar je gemoedsbeweging en de daarbij voor jou behorende uitingsvorm. De bevestigende aanraking kan je helpen om die signalen te gaan herkennen en er naar te handelen, waardoor er meer ruimte kan ontstaan en je je weer gemakkelijker kunt bewegen. Zodoende kan je leren meer naar jezelf te luisteren en meer te handelen naar wat je lichaam en je gemoed je aangeven. Kortom, middels de aanraking krijg je meer lichaamsbewustzijn, zicht op je gemoed en kan je leren wat voor jou een passende manier is om er mee om te gaan.

Gedurende het hele proces leer je jou gevoel kennen, herkennen. Je ontdekt hoe je reageert en hoe je zou willen reageren en hoe je zou kunnen reageren. Zo ervaar je nieuwe mogelijkheden, passend bij je gevoel en gedachten van dat moment.
Dus je krijgt gevoel voor wanneer, waardoor en hoe je ontwikkeling stagneert. Wat je nodigt hebt, wat je kunt doen om meer ruimte te hebben, waardoor je jezelf weer in beweging kunt krijgen. Hiermee ontstaat een evenwichtigere samenwerking tussen je handelen, voelen en denken. 

VOOR WIE? 
voor degene die:

 • zich niet lekker in zijn/haar vel voelt zitten
 • ontevreden is met de bestaande situatie
 • 'weet' wat voorkeur heeft, maar het lukt alsmaar niet om het voor elkaar te krijgen
 • zodoende voor zichzelf wil kunnen zorgen, dat hij/zij in balans kan zijn en blijven
 • tijdelijk overbelast is: stress, overspannen
 • onvoldoende positieve bekrachtiging krijgt
 • problemen heeft met het accepteren van verlies, ziekte, of een handicap
 • onzeker is over eigen gevoelens of motieven
 • last heeft van onverklaarbare depressies,irritaties of spanningen, onzekerheden of angsten,bv. faalangst
 • Moeilijkheden heeft met vriendschapsrelaties of familierelaties
 • lichamelijke klachten heeft zonder dat daarvoor een duidelijk aantoonbare reden is